Ajna Sofas


3-Seat Sofa
$2,280.00
3-Seat Sofa (Sloped Arms)
$2,550.00
Loveseat (Sloped Arms)
$1,766.00
4-Seat Sofa
$2,980.00
4-Seat Sofa (Sloped Arms)
$3,334.00
Chaise Sofa
$2,805.00
Chaise Sofa (Sloped Arms)
$3,138.00
4-Seat Chaise Sofa
$3,505.00
4-Seat Chaise Sofa (Sloped Arms)
$3,922.00
Club Chair
$1,255.00
Club Chair (Sloped Arm)
$1,255.00
Ottoman
$685.00